Hlohovec

 

    Hlohovec sa rozprestiera v úvaline medzi južným výbežkom predhoria masívu Považského Inovca a časťou Nitrianskej pahorkatiny. Mesto patrí podľa typizácie súčasnej krajiny do mestského typu nížinnej krajiny. Mestom preteká rieka Váh, Hlohovec je križovatkou medzi historickými mestami Trnava a Nitra a v tesnej blízkosti kúpeľov Piešťany.

    

    Najvýznamnejšou historickou pamiatkou mesta je zámok, pôvodne stredoveký hrad  má asi 40 miestností nutná je jeho rekonštrukcia. Súčasťou zámku je kaplnka s barokovým oltárom. V areáli zámku sa nachádza i budova unikátneho empírového divadla z r. 1802. V strede mestského námestia stojí pôvodne gotický farský kostol sv. Michala. Vedľa kostola sa nachádza kaplnka sv. Anny z 18. storočia. V blízkosti námestia je zaujímavá stavba kostolíka sv. Ducha a špitálika pochádzajúca zo 14. Storočia

   

    Na severnom okraji centra mesta je umiestnený františkánsky kláštor s priľahlým kostolom Všechsvätých z 15. storočia. Časť kláštora slúži svojmu pôvodnému účelu, časť využíva Vlastivedné múzeum.

    

    Najkrajším a najnavštevovanejším prírodným celkom mesta je zámocký park s francúzskymi terasami. Jeho súčasťou je jazierko, množstvo stromov v lesoparkovom prostredí a ojedinelé sústredenie mohutných a vzácnych platanov. Park je centrom oddychu obyvateľov mesta. Na okraji parku je umiestnené mestské kúpalisko.

zdroj:https://mesto.hlohovec.sk/

 

Cintorín:

 

Pánska záhrada: