Cintorín

    Cintorín určite patrí medzi jeden z najkrajších kútov v Hlohovci. Je unikátny najmä svojou barokovou Kalváriou, ktorá pravdepodobne patrí medzi najstaršie na Slovensku. Podľa názoru historikov, jej najvzácnejšími artefaktmi sú najmä kamenné reliéfy zobrazujúce niektoré výjavy z Krížovej cesty. Na cintoríne sa nachádza aj ďalšia zo sakrálnych pamiatok v meste – Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, známa aj ako Erdödyovská hrobka. V jej blízkosti môžete vidieť kamenné súsošie znázorňujúce Snímanie z kríža a len pár krokov od neho trojicu sôch predstavujúcu Máriu Magdalénu, Pannu Máriu a Sv. Jána.

   

    Kaplnka na cintoríne, tzv. hrobka Erdödyovcov, je najmenším sakrálnym objektom zapísaným v súpise pamiatok mesta. Vzhľadom na pôdorys a použitie kameňa ako stavebnémo materiálu ide pravdepodobne o stavbu románsku, teda najstaršiu doteraz stojacu architektúru mesta. Kaplnka má obdĺžnikovú loď a presbytérium ukončené oblúkom. Dlážka kaplnky je pokrytá pieskovcovou dlažbou a kryptovými kameňmi pochovaných príslušníkov rodu Erdödy. Nad vchodom do kaplnky je umiestnená tabuľa a malá vežička. Podľa nápisu na tabuli dal v roku 1802 Jozef Erdödy kaplnku dostavať.

   

    Neodmysliteľnou a vyhľadávanou súčasťou cintorína je taktiež jaskynná kaplnka Lurdskej Panny Márie. Tu neraz zotrvajú návštevníci v tichej spomienke, modlitbe a poniektorí svoju vďačnosť Bohorodičke vyjadrujú aj kvetmi, zapálenými kahančekmi, či ďakovnými tabuľkami.

Panorámy Cintorína